Skupinová cvičení

Pro děti

Cvičení pro děti ve věku 4-6 let vedené fyzioterapeutem. Cvičební lekce je zaměřená na komplexní rozvoj pohybových schopností dětí. Zařazeny jsou cviky na správné držení těla, koordinaci, rovnováhu, jemnou motoriku (příprava na psaní ve škole), atd.

Skupinová cvičení

pro děti

Lekce trvají 45-60 minut, jsou vedeny dětským fyzioterapeutem a vždy je přihlédnuto k individuálním možnostem cvičících. Na lekci se prosím dostavte 10-15 minut  před jejím začátkem. Budete tak mít dostatek času na převlečení i krátkou konzultaci s fyzioterapeutem.

Pravidelné cvičení

Vaše tělo jistě ocení pravidelnost cvičení. Vaše lekce můžete rezervovat dopředu, abyste si zajistili jistotu volného místa.

Finanční dostupnost

Jednorázový vstup vyjde na 300,-, což je hezký kompromis mezi individuální lekcí a cvičení bez dozoru.

Dohled fyzioterapeuta

Cvičit budete pod dohledem zkušeného fyzioterapeuta, který je schopen přizpůsobit cvičení vaším přip. obtížím.

.

Malý počet lidí ve skupině

Ve skupinovém cvičení jsou maximálně 3-4 lidi, což umožňuje individuální přístup a dostatečné opravování chyb při cvičení.

© Copyright 2018 - Judita Lyerová www.juditalyerova.cz