Fyzioterapie

Pohyb je přirozená a nutná součást našeho života. Často se vlivem práce, jednostranné sportovní zátěže či úrazu vzdálíme od našich přirozených a zdravých pohybových stereotypů. Postupem času to může vést k tomu, že se zraníme či máme chronické bolesti. Pokud své tělo dobře vnímáme a umíme s ním pracovat, pak je zdravé a nebolavé. Jednou z forem, jak ovlivnit pohybový aparát je fyzioterapie, která nás učí jak s tělem správně zacházet. Znovu se učíme, jak se zdravě hýbat. Na fyzioterapii je úžasné, že se snaží vždy najít příčinu problému. To znamená…i když přijdete s bolestí zad, tak je možné, že odejdete se cvičením na „ploché nohy“.

Fyzioterapie
pro dospělé

Fyzioterapie
p
ro děti

Fyzioterapie

pro děti i dospělé

Ve své praxi se zaměřuji na klienty dětské i dospělé. Zpravidla se ke mně dostávají lidé, které něco bolí. Jedná se jak o akutní problémy, tak i o dlouhotrvající obtíže.

Mezi mé klienty patří rekreační i vrcholoví sportovci, lidé se sedavým zaměstnáním, lidé po ortopedických a traumatologických operacích, aj. Rodiče se ke mně chodí radit ohledně vhodné pohybové aktivity pro své děti, řešíme vadné držení těla či „vtáčení“ nožiček.

Nejmenšími ale neméně podstatnými klienty jsou již novorozenci, u kterých sleduji psychomotorický vývoj a příp. učím rodiče, jak ho mohou podpořit.

Cílem našeho setkání by mělo být, že vy dostanete odpovědi na své otázky a já vám ukážu, jak se dá s daný problém řešit.

Mgr. Zuzana Jarošová – Havlíková

Jak proběhne naše sezení?

krok za krokem

O všem si promluvíme

Zpočátku si o všem promluvíme, popíšete mi své obtíže, bolesti či cíle, kterých chcete dosáhnout (anamnéza).

Ošetření problému

Manuální ošetření (mobilizace, uvolnění fascií, ošetření reflexních změn, centrace kloubů, etc.).

Vyšetření

Následuje kineziologické vyšetření (více informací naleznete v tomto článku).

Cvičební plán

Individuální nastavení cvičebního plánu (cvičení v práci, doma, zařazení cvičení do tréninku).

© Copyright 2023 - Judita Lyerová www.juditalyerova.cz