Fyzioterapie

pro děti

Jako rodiče nechceme nic zanedbat. Množství informací, které jsou všude kolem nás často vedou k pochybnostem rodičů o správném vývoji dětí již od narození. Máme tendenci srovnávat své děti s okolím nebo se sourozenci a pokud se vše nevyvíjí „dle tabulek“, tak máme strach. Pokud vase dítě vtáčí nožičky, hrbí se či si nevíte rady s vývojem vašeho miminka..stavte se na konzultaci, kde vám poradím co a jak.

Dětská fyzioterapie

Nejčastěji se ve své praxi potkávám s dětmi s vadným držením těla. Některé dispozice si neseme již geneticky, k některým přijdeme v průběhu vývoje (nekvalitní psychomotorický vývoj). Vlivem moderních technologií děti čím dál více tráví čas na gauči či za stolem u počítače. Aktivního pohybu ubývá a u těch, kteří sportují závodně většinou chybí pestrost a komplexnost pohybových aktivit. Při našem setkání můžeme zkonzultovat psychomotorický vývoj vašeho miminka, probrat vhodné pomůcky do školy (batoh, boty) či zhodnotit vhodnou sportovní aktivitu pro vaše dítě. Kvalitní pohybovou průpravou v dětství dáváte vašim ratolestem nejlepší dárek v podobě dispozice ke zdravému vývoji pohybového aparátu.

Jak probíhá dětská fyzioterapie?

krok za krokem

O všem si promluvíme

Zpočátku si o všem promluvíme, popíšete mi své obtíže, bolesti či cíle, kterých chcete dosáhnout (anamnéza).

Ošetření problému

Manuální ošetření (mobilizace, uvolnění fascií, ošetření reflexních změn, centrace kloubů, etc.).

Vyšetření

Následuje kineziologické vyšetření (více informací naleznete v tomto článku).

Cvičební plán

Individuální nastavení cvičebního plánu (cvičení v práci, doma, zařazení cvičení do tréninku).

© Copyright 2020 - Judita Lyerová www.juditalyerova.cz