Mgr. Karolína Ptáková

Láska k pohybu a potřeba pomáhat lidem mě dovedly k fyzioterapii. Bakalářské studium jsem absolvovala na Masarykově univerzitě v Brně a poté pokračovala na Palackého Univerzitě v Olomouci, kde jsem v rámci magisterského studia sbírala zkušenosti na programu ERASMUS ve finském městě Pori. Od počátku studií mě to táhlo k dětem a svoji první stáž jsem absolvovala v Dětské nemocnici v Brně. Po ukončení studií v roce 2011 jsem nastoupila do Fakultní nemocnice v Motole, kde pracuji na dětské rehabilitaci. Věnuji se, jak ambulantním pacientům, od miminek až po puberťáky, tak lůžkovým pacientům. V rámci lůžkového provozu docházím na hematoonkologické oddělení, specializuji se na děti s hemofilií. Od roku 2015 působím jako lektor DNS metody. V rámci výuky spolupracuji s Českou asociací dětské jógy. Józe se věnuji i ve svém volném čase.

Absolvované kurzy a semináře

  • NDT Basic Bobath pro pediatrickou praxi
  • Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu
  • Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy
  • Metodika cvičení dětské jógy
  • Jóga v rehabilitaci
  • Kinesiotaping
  • Dynamická neuromuskulární stabilizace
© Copyright 2020 - Judita Lyerová www.juditalyerova.cz